Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1             Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Pilates het gooi  worden aangeboden.

 

2: Veiligheid, hygiëne en aansprakelijkheid

2.1            Het volgen van alle aangeboden diensten is geheel voor uw eigen risico.

2.2            U dient zorg te dragen voor een goede hygiëne en geen hinder te veroorzaken door overmatige (lichaams)geuren.

 

3: Verzekering

3.1            U bent verplicht uzelf adequaat te verzekeren tegen

ziektekosten. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

 

4: Inschrijving

4.1          De inschrijving voor de lessen is compleet na invullen

en ondertekening van het inschrijf- en intakeformulier.

4.2     Vermeld uw blessures, medicatie, aandoeningen en

ziekten altijd duidelijk op het intakeformulier.

4.3     Zo nodig zal Pilates het Gooi u onderbouwt adviseren

om privé lessen te volgen voordat u aan de groepslessen

kunt meedoen.

4.4            Als u twijfelt aan uw fysieke conditie, raadpleegt u dan

uw huisarts of fysiotherapeut voordat u deelneemt aan

de lessen.

4.5  Als u na zorgvuldige overweging  tot inschrijving bent over gegaan en het lesgeld is betaald, is er geen teruggave van lesgeld meer mogelijk.

 

5: Lidmaatschap

5.1            U kunt kiezen tussen een losse les, een bundel van 5 lessen of een bundel van 10 lessen.

5.2            Een bundel van 5 lessen is 7 weken geldig en een bundel van 10 lessen is 13 weken geldig.

5.4            Afwezigheid van de trainer telt niet mee in de geldigheid van uw bundel.

5.5           Annulering van uw kant heeft geen invloed op de geldigheid van de bundel.

5.7            Bij het verlopen van de geldigheid van de bundel vindt geen teruggave van lesgeld plaats.

5.7           U kunt pas deelnemen aan de lessen als het inschrijfformulier is ondertekend en het lesgeld is voldaan.

5.8           Annulering van de les van uw kant gaat niet ten koste van uw les mits dit ten minste 24 uur van te voren wordt gedaan en kan binnen de geldigheidsduur van de bundel worden ingehaald.

5.9         Bij annulering  van uw kant van minder dan 24 uur van tevoren wordt de les in rekening gebracht.

5.10          Bij annulering wordt er gerekend met werkdagen.

6: Opzeggen lidmaatschap

6.1      Minimale duur van uw lidmaatschap is 13 weken( bij een bundel van 10 lessen), 7 weken (bij een bundel van 5 lessen) of in het geval van losse lessen, 1 maand.

6.2      U dient in de 8e week , 3e week of 1 maand van te voren aan te geven als u de lessen

wenst te beëindigen.

6.3      Bij het nalaten van vermelding van beëindiging zal u

een maand lessen in rekening worden gebracht tegen het tarief van de genoten lessen.

 

7: Tarieven

7.1            Elk jaar per 1 september zullen de prijzen worden aangepast met een prijsindexcijfer van het C.B.S.

7.2           Een losse les kost €17,50 . Een lesbundel van 5 lessen kost €77,50 en een bundel van 10 lessen kost €135,- Enkele audio les kost €37,50, bundel van 3 audiolessen kost €97, bundel van 6 audiolessen kost €210,-

 

8: Betaling

8.1            U dient het verschuldigde lesgeld te betalen voordat u deelneemt aan de lessen

8.2           U kunt het lesgeld contant betalen of door overboeking op rekening: 455772 t.n.v. M.J. van den Heuvel, Kortenhoef.

8.3           Bij niet- tijdige betalingen zullen er € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

9: Vakantieperioden en feestdagen

9.1                      Tijdens de regionale vakanties en nationale feestdagen zullen er geen lessen plaatsvinden.

9.2                     Bij het aangeven van vakantie van de kant van

Pilates het Gooi wordt de geldigheid van uw lesbundel met een

evenredige periode verlengd.

 

10: Persoonlijke gegevens

10.1              Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.

10.2              Veranderingen van adres of van medische aard dient u direct door te geven.

 

11: Wijzigingen

11.1              Pilates het Gooi heeft het recht, zonder opgave van

reden, wijzigingen op alle gebieden door te voeren.

 

12: Geschillen

12.1                  Op basis van redelijkheid wordt met in acht neming

van  de algemene voorwaarden geprobeerd het

geschil op te  lossen.

12.2                 Mocht het niet lukken om tot een oplossing te

komen dan wordt er overgegaan tot beëindiging van

het lidmaatschap, vervalt de overeenkomst en

worden de lessen beëindigd zonder restitutie van

lesgeld.

 

 

 

Kvk 54071992

BTW NL167700261B01

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.